Laddar in

Välkommen till Sveriges Kompetensriksdag 25 oktober 2017

Tillsammans med riksdagens ledamöter, ledande röster i näringslivet och arbetsmarknadens intressenter vill vi välkomna er till Sveriges första kompetensriksdag. Med mindre än ett år kvar till nästa riksdagsval och mitt i ett av samtidens största paradigmskiften – digitaliseringen – behöver arbetsmarknadens olika parter mötas och diskutera en av våra svåraste frågor i form av en hearing: Hur ska vi gemensamt tackla kompetensförsörjningens utmaningar?

Om Sveriges kompetensriksdag

OBS! EVENTET ÄR FULLBOKAT

Sveriges kompetensriksdag arrangeras av riksdagspartierna Socialdemokraterna och Moderaterna i Sveriges Riksdag onsdag den i Riksdagens förstakammare. 

Datum: 25 oktober kl. 09.00-12.00. Inpassering sker kl. 08.30. Kom i god tid. Anmälan är obligatorisk utifrån Riksdagens regler. Antalet platser är begränsade till 300 personer. 

Det finns ett stort behov hos representanter för politiken, näringslivet, myndigheterna och olika organisationer att diskutera framtidens kompetensförsörjning och skapa gemensamma lösningar. Vi befinner oss mitt i en av de största förändringarna på arbetsmarknaden någonsin. Automation och digitala tjänster ersätter jobb inom alla områden. Yrken uppstår, andra försvinner. Hur påverkar det Sverige? Vad behöver göras för att använda automation och digitalisering för att ytterligare effektivisera och förbättra? Kommer svensk produktion i utlandet att flyttas tillbaka hem? Hur skapar vi intresse bland unga människor för bristbranscher? Och hur kortar vi etableringstiden för nyanlända? Vilka kompetenser behövs i framtiden och vilka försvinner? Hur kan vi möta behov och efterfrågan? Det är några av frågorna som diskuteras under Sveriges allra första kompetensriksdag den 25 oktober i Riksdagen. Ett unikt evenemang där alla parter talar med varandra, diskuterar och brottas tillsammans med en av samtidens svåraste frågor. 

Initiativtagare till Sveriges kompetensriksdag är de Västmanländska riksdagsledamöterna, med Anna Wallén (s) och Åsa Coenraads (m) i spetsen. De har i projektet verkat tillsammans med samverkansorganisationerna Automation Region, Energy Competence Center/Jobba i Västerås, Järnvägsklustret och Välfärd & Hälsa. Projektet finansieras av den europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Program 2017

9.00-9.05 Välkomnande av Åsa Coenraads (m) och Åsa Eriksson (s)

9.05-9.10 
Intro av moderator Mia Odabas: Hur ser vägen ut till framtidens arbetsmarknad?

9.10-9.40 
Vad kommer egentligen att krävas av organisationer som vill förbli relevanta i framtiden?
 Johan Waller, grundare Centigo.

9.40-10.10 
Hur stort är glappet mellan de unga och arbetsgivarna i tekniksektorn? 
Jonas Albertsson, divisionschef Atlas Copco, Sophie Berg, verksamhetsledare Arbetsmarknadskunskap och Johan Bengtsson, utvecklingschef Göteborgs tekniska college.

10.10-10.30 Kaffe serveras i lokalen.

10.30-10.40 
Ny digital teknik kommer förändra skola och arbetsliv
 Catarina Berglund, processledare Automation Region och Björn Nordén, verksamhetschef Energy Competence Center berättar och visar hur augmented reality kan förändra arbetslivet.

10.40-11.00 Vårdsektorn förändras – nya jobb uppstår och ny teknik integreras. Hinner branschen med? 
Andreas Winqvist, vd MedHelp och Jenny Israelsson, sjuksköterskestudent Mälardalens högskola.

11.00-11.20 Skolan formar våra unga – men ingen vill bli lärare. Om skolans dubbla uppdrag att kompetensförsörja sig själv och andra 
Anna Westerholm, enhetschef Skolverket och Helene Hodges, rektor Parkskolan Hallstahammar.

11.20-11.55 Hur ska Sverige kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga ur ett kompetensperspektiv? Ett samtal om hur vi gemensamt formar framtidens kompetens.
Irene Wennemo, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet (s), Jessica Polfjärd, arbetsmarknadspolitisk talesperson (m), Bengt Wiktorén, enhetschef Arbetsförmedlingen, Johan Söderström, vd ABB Sverige och Muayyad ”Mido” Fakih, ABB.

11.55 Summering av dagen, med Mia Odabas.

Årets Talare

Talarna på Sveriges kompetensriksdag kommer från politiken, näringslivet, myndigheter och samverkansorganisationer.

Johan Bengtsson

Göteborgs Tekniska College och Smarta Fabriker

”Smarta Fabriker är en plattform för att skapa kompetens och sprida kunskap om industriell digitalisering. Tillsammans med företag har studerande från Högskola, Yrkeshögskola, Yrkesvux och Gymnasiet byggt en demonstrator av en smarta fabrik. Fabriken skall användas för både utbildning och för att ge unga en bild av industri och teknik.”

Mia Odabas

Moderator

I över 15 år har Mia skapat unika möten på den nationella arenan. Med sin förmåga att, i seriösa forum, vara både humoristiskt avväpnande och noga påläst har hon blivit en av Sveriges bäst ansedda moderatorer.

Jonas Albertsson

Global Divisionschef, Atlas Copco Rock Drills

”En effektiv kompetensförsörjning är en nyckel faktor för svensk industris långsiktiga konkurrenskraft. Kontinuerlig kompetensutveckling kommer att öka i betydelse i samband med den ökande digitaliseringen.”

Sophie Berg

Verksamhetsledare Arbetsmarknadskunskap

Verksamhetsledare för den nationella satsningen arbetsmarknadskunskap som syftar till att minska glappet mellan skola och jobb genom att öka ungdomars kunskap om arbetsmarknaden.

Johan Söderström

VD, ABB Sverige

”Det är mycket viktigt med kompetensutveckling genom hela livet! Vi ser att digitaliseringen skapar stora möjligheter och vi måste förstå vilka kompetenser vi behöver för att ytterligare stärka Sveriges konkurrenskraft när vi planerar för framtiden!”

Bengt Wiktorén

Enhetschef, Digitala Tjänster, Arbetsförmedlingen

”Om fler aktörer på arbetsmarknaden samarbetar i ett digital ekosystem underlättar vi för arbetssökande att hitta t.ex. ett jobb eller praktik. Detta gäller oavsett om man har lätt eller svårt att komma in på arbetsmarknaden.”

Johan Waller

Grundare, Centigo

”Globalisering och digitalisering förändrar vår värld i en omfattning som leder till jämförelser med industrialismens genombrott. Utvecklingen skapar radikalt förändrade förutsättningar för både affärer och verksamhet.
Vad kommer egentligen att krävas av organisationer som vill förbli relevanta i framtiden?”

Catarina Berglund

Processledare, Automation Region

”Nu genomgår industrin och tekniksektorn det kanske största paradigmskiftet som sker under vår livstid. Automationen och digitaliseringen förändrar allt. Utmaningen för utbildningssektorn och arbetsgivarna är att kunna hänga med i utvecklingen genom den nya tekniken, integrera nya beteenden och ta tillvara på framtidens möjligheter.”

Jenny Israelsson

Sjuksköterskestuderande och fd. kommunikatör

”När jag själv inspirerade andra att välja branscher med stort rekryteringsbehov insåg jag vilka möjligheter som finns inom vården och bredden av sjuksköterskeyrket, vilket ledde till att jag fattade beslutet att omskola MIG till sjuksköterska.”

Andreas Winqvist

Grundare och VD för MedHelp

”Hur får man en gammal sjukvårdsstruktur att förändra sig? Vår erfarenhet är 35 miljoner patientkontakter på distans. Nu sammanför vi vår erfarenhet, våra sjuksköterskor och smarta lösningar inom eHälsa.”

Helene Hodges

Rektor, Hallstahammar

”Vilka förmågor för framtiden och anställningsbarhet behöver våra elever? Hur kan skolan bidra till utvecklingen av en entreprenöriell anda, kreativ förmåga samt socialt och etiskt tänkande samtidigt som vi är en attraktiv arbetsplats för nya lärare?”

Jessica Polfjärd

Arbetsmarknadspolitisk Talesperson (m)

Åsa Eriksson

Riksdagsledamot (s)

Åsa Coenraads

Riksdagsledamot (m)

Björn Nordén

Verksamhetsledare, Jobba i Västerås

Irene Wennemo

Statssekreterare arbetsmarknadsdepartementet

Anna Westerholm

Chef för avdelningen för läroplaner

”Val av utbildning och yrke har alltid varit en balansgång mellan individens behov och arbetslivets krav och möjligheter. Skolverket har ett ansvar när det gäller att bidra till den nationella kompetensförsörjningen och information om vad olika yrkesutbildningar kan leda till. T.e.x finns nationella programråd för varje yrkesprogram där branscher och andra intressenter, tillsammans med ansvariga undervisningsråd, diskuterar utveckling av utbildningarna för att de ska ligga i linje med arbetslivets behov.”