Framtidens arbetsmarknad
är redan här

Välkommen till Sveriges Kompetensriksdag 23 maj 2018

Boka din plats idag

Sveriges kompetensriksdag

Med mindre än ett halvår kvar till nästa riksdagsval ges arbetsmarknadens parter återigen chansen att diskutera, och påverka, framtida vägval för hur vi bäst kompetensförsörjer Sverige. Vår tid kännetecknas av stora strukturomvandlingar och ökad globala konkurrens.

Sveriges kompetensriksdag samtalar om hur parterna tillsammans kan säkra Sveriges kompetensförsörjning under de kommande tre mandatperioderna. Årets tema är: “Framtidens arbetsmarknad är redan här – hänger alla parter med?”

Bland frågeställningar märks bl.a.
– Ser vi ett ökat glapp mellan skola och arbetsliv? Ifall det är så, hur kan gapet minskas?
– Hur löser vi kompetensgapen i Sveriges bristbranscher?
Vilka framgångsexempel finns? Finns det nya angreppsätt som kan vara en del av lösningen?​
– I år är det valår, vilka förändrings- och utvecklingsperspektiv är viktiga för Erik Nilsson (s) och Jessica Polfjärd (m)?

Förra årets kompetensriksdag blev ett lyckat arrangemang, med stort genomslag i såväl näringsliv, media och politikens korridorer. Sveriges kompetensriksdag samlar delegater till dialog från en bredd av svensk arbetsmarknad, och ditt engagemang är av stor betydelse.

Programmet för dagen inleds kl. 09.00 i riksdagens 1:a kammare, och pågår fram till 12.00. Vi gör paus för kaffe kl. 10, och avslutar med möjlighet till mingel kl. 12. Obligatorisk inpassering sker kl. 8.30.

Sveriges kompetensriksdag är kostnadsfri och ett bekräftelsemail skickas vid bokning av delegatplats.

Initiativtagare till Sveriges kompetensriksdag är riksdagsledamöterna Anna Wallén (s), Åsa Coenraads (m) och Åsa Eriksson (s). De bjuder in tillsammans med samverkansorganisationerna Automation Region, Energy Competence Center, Järnvägsklustret och Välfärd & Hälsa. Projektet finansieras bland annat av den europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF.

Information

Datum: 23 maj
Tid: 09.00-12.00.
Insläpp: 08.30. (kom i god tid)

Antalet platser är begränsade till 170 personer.

Program 2018

Hur ska vi gemensamt tackla kompetensförsörjningens utmaningar?

Agenda

Talartider presenteras närmre inpå eventet .

9.00-9.10

Anna Wallén (s) och Åsa Coenraads (m) hälsar, tillsammans med moderator Miar Odabas, delegater och talare välkomna 

9.10-9.45

Framtidens arbetsmarknad är redan här – hinner alla parter med? En spaning över en till tre mandatperioder.
Fredrik Torberger, Kairos future och Anna Höjer, Bombardier Transportation.

9.45-10.15

Ökar glappet mellan unga och arbetsmarknaden? Vad behöver göras?
Alexandru Panican, Lunds universitet, Annika Hedås Falk, Nobel Center och Ted Radgren, Arbetsmarknadskunskap.

10.15-10.35

Kaffe serveras i anslutning till lokalen.

10.35-11.15

Hur kan utbildningssatsningar minska kompetensglappen framöver?
Thomas Persson, Myndigheten för Yrkeshögskolan, Mattias Varén, Academy och Johanna Jaara Åstrand, Lärararförbundet.

11.15-12.00

Hur kan Moderaternas och Socialdemokraternas utbildningspolitik stärka Sveriges kompetensförsörjning på kort och lång sikt?
Jessika Polfjärd, Moderaterna och Erik Nilsson, Socialdemokraterna med kommentarer från Maria Rosendahl, Teknikföretagen och Caroline Olsson, SKL.

Årets talare

Så tacklar vi kompetensförsörjningens utmaningar

 • Annika Hedås Falk
  Utbildningschef - Nobel Center
 • Mia Odabas
  Moderator
 • Jessica Polfjärd (m)
  Arbetsmarknadspolitisk talesperson, Moderaterna
 • Anna Höjer
  Nordenchef, Bombardier
 • Erik Nilsson (s)
  Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
 • Mattias Varén
  Academy
 • Fredrik Torberger
  Framtidsstrateg, Kairos future
 • Johanna Jaara Åstrand
  Ordförande lärarförbundet
 • Maria Rosendahl
  Chef kompetensförsörjning och innovationon, Teknikföretagen (m)
 • Åsa Eriksson
  Riksdagsledamot (s)
 • Åsa Coenraads
  Riksdagsledamot (m)
 • Thomas Persson
  Generaldirektör YH-myndigheten
 • Alexandru Panican
  Författare och universitetslektor, Lunds Universitet
 • Caroline Olsson
  Sektionschef, SKL

Konferensen fullbokad

Inga nya anmälningar kommer att godkännas av arrangören

Genom att skicka in detta formulär ger du ditt samtycke, enligt personuppgiftslagen (PuL), till att ifylld information och uppgifter får lagras, sparas och bearbetas av arrangören. Uppgifter som kan sparas är kontaktuppgifter och företagsnamn. Uppgifterna delas inte vidare till tredje part.

Comments are closed.

Top